رئیس جمهور مناسبتر

وقتی پای عمل میرسه بعضیها به حرفای خودشونم اعتقاد ندارن، اصلح یعنی چی؟ یعنی کسی که از بقیه میتونه برای کشور و ملت مفیدتر باشه و سریعتر مقدمات پیشرفت رو فراهم کنه. با اکثر آدما که صحبت میکنم معتقدن که مناسبترین کاندیدا (فارغ از جنبه‌های احساسی و جوگیری و ...) محسن رضاییه، ولی وقتی پای رای دادن باشه یا میخان به احمدی نژاد رای بدن تا موسوی انتخاب نشه یا برعکس و جالبه که اصلا به انتخاب اصلح فکر نمیکنن و تازه توصیه میکنن که دیگران هم مثل خودشون رفتار کنن!!!!!

نتیجه 1 = اصلح یعنی کشک

نتیجه 2 = اصلح یعنی اونی که منافع ما بهش گره خورده

/ 0 نظر / 5 بازدید